Ydelser / Konsulentbistand
Rådgivning tilpasset din virksomheds størrelse og behov
 
Jeg tilbyder konsulenthjælp på de områder jeres virksomhed måtte have behov for enten på timebasis eller aftaler med længere tidshorisont.
 
Første møde er selvfølgelig gratis. Det er der vi får afdækket jeres nøjagtige behov ved en gennemgang af jeres egenkontrolsystem og aktiviteter og får lavet en aftale og plan for det videre forløb som er tilpasset netop jeres behov. 

Se listen med opgaver jeg kan yde støtte til at løse: 
 • Opstart af fødevarevirksomhed
 • Efterlevelse af lovgivningskrav herunder krav til materialer og genstande
 • Etablering af egenkontrolstystemer, som er tilpasset netop din virksomhed
 • Kontakt til myndighederne
 • Gap-analyser - hvad der skal til for at opnå certificering op mod en given standard/kundekrav
 • Opbygning af ledelsessystemet og klargøring til certificering
 • Risikovurdering af produktionsprocesser
 • Risikovurderinger af råvarer, mellemvarer og færdigvarer
 • Intern audit og hygiejneinspektioner
 • Opstilling og dokumentation af styring og overvågning af styrende foranstaltninger, CCP’er og OPRP’er
 • Opstilling af verifikationsplaner
 • Opbygning af system til håndtering af afvigelser og korrigerede handlinger
 • Årsagsanalyser - Rootcause analyser efter de 5 trin
 • Leverandørstyring
 • Fastlægge kundekrav
 • Vurdering af analyseresultater
 • Opstilling af handleplaner og etablering af målstyring som understøtter virksomhedens strategi og underbyggende vision og mission
 • Kalibrering og verifikation – krav og dokumentation
 • Sporbarhed
 
Anja Ylönen | CVR: 37771279 | Overdrevsvej 18, 4200 Slagelse  | Tlf.: 24842786 | anjaylonen@gmail.com