Ydelser / Kurser
Virksomhedstilpassede kurser og hygiejeuddannelse

Ethvert kursus udbudt af Anja Ylönen Consult tager udgangspunkt i din virksomhed og det emne som i ønsker at få mere viden om. Jeg sørger for at få så meget viden om jeres virksomhed som muligt dvs. jeg har set jeres produktion, mødt jeres medarbejdere og vi har nøje afstemt hvem der er målgruppen og hvad i nøjagtigt vil have ud af kurset.

Undervisningen vil til enhver tid tage udgangspunkt i de input der er indsamlet og foregå med en stor grad af involvering af hver enkelt deltager så alle føler at de har været en del af læringsprocessen.

Kurser i auditering og auditteknik retter sig mod personer der auditerer internt såvel som eksternt og vil give de nødvendige færdigheder for at kunne opfylde kravene som intern auditor i henhold til kravene stillet i de certificerede systemer.

Jeg har erfaring i at undervise i bla. de listede emner:

  • Audit og audit teknik
  • Håndtering af allergener
  • Generelle principper i HACCP baseret risikovurderinger og krav til dokumentation
  • Risikovurderinger af råvarer og færdigvarer
  • Risikovurdering af virksomhedens processer
  • Opstilling af styring og dokumentation af overvågning af styrende foranstaltninger: CCP’er, OPRP’er
  • Hygiejneregler
  • GMP – regler og god GMP-adfærd
  • Opbygning af ledelsessystemet
  • Systematisk problemløsning og håndtering af afvigelser og korrigerende handlinger
 
Anja Ylönen | CVR: 37771279 | Overdrevsvej 18, 4200 Slagelse  | Tlf.: 24842786 | anjaylonen@gmail.com