Ydelser / Detail & Engros
Er du slagter, fiskehandler, bager eller indehaver af en cafe, restaurant, kantine, storkøkken, fiskeforretning, gårdbutik, salg af dyrefoder kan jeg tilbyde hjælp til en lang række opgaver:
 • Hjælp til etablering af din fødevarevirksomhed.
 • Vejledning i indretningen så den overholder myndighedernes krav både til lokalerne og til udstyret samt sikre, at produktionen sker i den rigtige rækkefølge.
 • Kontakt til myndighederne.
 • Udarbejdelse af ansøgninger og registreringspapirer.
 • Hjælp til at håndtere besøg fra Fødevarekontrollen både før, under og efter besøget.
 • Hjælp til udarbejdelse af egenkontrolprogram, som passer til din virksomheds størrelse og aktiviteter.
 • Hjælp til at sikre tilstrækkelig dokumentation for emballager og produktionsudstyr (Fødevarekontaktmaterialer)
 • Risikovurderinger. som er tilpasses din virksomheds aktiviteter.
 • Årlig revision af egenkontrolprogrammet så den til enhver tid er tilpasses din virksomhed.
 • Få styr på dine leverandører og stil de rigtige krav så du sikrer dig at dine råvarer er i orden.
 • Uddannelse af personalet i hygiejneregler med udgangspunkt i jeres virksomhed
 • Hjælp til at vurdere og håndtere analyseresultater.
 • Hjælp til at etablere et analyseprogram. der er overholder lovgivningen og er tilpasset virksomhedens aktiviteter.
 • Etablere og gennemføre hygiejneinspektioner og rengøringskontrol.
 • Hjælp til papirarbejdet i forbindelse med import at fødevarer fra samhandelslande eller 3. lande.
 • Hjælp til etablering af økologisk produktion.
 
Anja Ylönen | CVR: 37771279 | Overdrevsvej 18, 4200 Slagelse  | Tlf.: 24842786 | anjaylonen@gmail.com