Ydelser / Audit
Audits er en af mine absolutte stærke sider. Jeg har stor erfaring i at auditere og følge auditspor så ønskede problemstillinger afdækkes i en god og konstruktiv dialog til gensidig læring.
  • Intern audit op i mod kunde krav
  • Intern audit op i mod standard krav
  • Intern audit op i mod interne krav
  • Audit af leverandører op i mod standard krav
  • Audit af leverandører op imod specifikke kundekrav
Audits udført af Anja Ylönen Consult vil til enhver tid tage udgangs punkt i de krav i som kunde stiller. Jeg vil under enhver audit gennemført for jer, være jeres virksomheds repræsentant og loyalt varetage jeres virksomheds interesser og i den forbindelse have 100 % tavshedspligt både over for den virksomhed jeg auditerer og over for andre kunder jeg måtte optage samarbejde med.

Jeg er Lead Auditor på følgende standarder: ISO 22000, FSSC, BRC, GMP+, FAMI Q, MC Donalds SQMS, MSC, ISO 9001.

Jeg har desuden erfaring med krav fra følgende virksomhedsstandarder: Quaker, Pepsico, Nestle.
 
Anja Ylönen | CVR: 37771279 | Overdrevsvej 18, 4200 Slagelse  | Tlf.: 24842786 | anjaylonen@gmail.com